Piagam Penghargaan

“Yen siro gawe kabecikan tulisan nang lemah supaya gampang ilang, nanging menowo siro oleh kabecikan soko wong liya tulisen ono watu, kayu supoyo ora cepet ilang”.
“Man lam yasykurinnaas lam yasykurillah.” : barang siapa tidak berterimakasih kepada manusia hakekatnya ia belum bersyukur kepa Allah.

Mengingat kata-kata bijak/mutiara hikmah diatas, Ta’mir Masjid bermaksud memberikan piagam penghargaan kepada penggurus, dan mereka yang selama ini berdakwah di Masjid Baitus Salam. Semoga semua yang telah diamalkan diterima sebagai amal sholeh dan teriring untaian do’a “Jazzaakumullohu khoiroti wa sa’adati fiddien waddunya wal akhiroh.” Aamiin.

1. Imam Shalat Tarawih

2. Ta’mir Masjid Baitus Salam

3. Khotib, Imam & Bilal