PENGURUS MASA KHIDMAT 2013 -2016

SUSUNAN PENGURUS TA’MIR

MASJID BAITUS SALAM JUNWANGI

MASA KHIDMAT : 2013 -2016

NO NAMA JABATAN NAMA PENGURUS KET.
1.      PELINDUNG / NADZIR Kades Desa Junwangi
2.      PENASEHAT ·         Drs. H. Samad
3.      ·         Ust. M. Ikhwan
4.      ·         Ust. H. Fahrizal Ischaq, Lc.,M.Pd.I
5.      KETUA Ir. Manoet, SE, CBA
6.      WAKIL KETUA I Idarah
7.      WAKIL KETUA II Adi Suwono, S.Pd.I Imarah
8.      WAKIL KETUA III Roto Suwito Ri’ayah
9.      SEKRETARIS UMUM M. Sukamto
10.   SEKRETARIS I
11.   SEKRETARIS II
12.   BENDAHARA H. Fauzi
13.   WAKIL BENDAHARA H. Alimun
14.   SEKSI – SEKSI :
  ·         IBADAH Sarikan, Mujiono
  ·         PENDIDIKAN Ust. Imam Sukarno, Chalimin
  ·         PEMBANGUNAN Ust. Ali Masyhuri, Chalil Mansyur
  ·         SOSIAL H. Misto, Repadi
  ·         KEAMANAN Khoiril, A. Rofiq
  ·         KEBERSIHAN Imam S., Umar
  ·         KEPUTRIAN Chusnul Manfa’ati, Hj. Robi’
  ·         REMAJA Hadi Anto